Archiwalna strona Gminy Borowa  
Strona główna arrow Rada Gminy
piątek, 19 lipiec 2019
 
 
Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj E-mail
Napisał: Robert Myjak   
czwartek, 18 czerwiec 2015

Zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego  Ośrodka Kultury w Borowej, odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej za 2014 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Borowa za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.
10. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy Borowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borowa według stanu na dzień 31.12.2014 r.
11. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za rok 2014 i sprawozdania finansowego.
12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2014 r.
14. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borowa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2015 r.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
Sesja uroczysta godz. 12.00
                                                                                                                                                                                                          
Przewodniczący Rady
Marian   Taran   
                                                  

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj E-mail
Napisał: Robert Myjak   
wtorek, 19 maj 2015
Zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2015 roku /wtorek/ o godz. 9.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się VII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta oraz informacja z realizacji dotychczas podjętych uchwał.
5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.
7. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.
8. Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie gminy.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Podstawa zwolnienia z pracy art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./ 
                                                                                                                                                                                               
 
Przewodniczący Rady                                
  
Marian  Taran   
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj E-mail
Napisał: Robert Myjak   
wtorek, 28 kwiecień 2015
Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku /środa/ o godz. 9.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się nadzwyczajna VI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Borowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Borowa do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Borowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
4. Przedłożenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2014r.
 
Przewodniczący Rady        

Marian  Taran
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj E-mail
Napisał: Robert Myjak   
piątek, 13 marzec 2015

Zawiadamiam, że w dniu 20 marzec 2015 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się V sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta oraz informacja z realizacji dotychczas podjętych uchwał.
5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Raport o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz o stanie przygotowania na wypadek wystąpienia innych klęsk żywiołowych.
8. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej przez gminę oraz informacja o stanie urządzeń melioracji szczegółowej i podstawowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borowa”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2015-2023 w związku z wykazaniem przedsięwzięć w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borowa”.
12. Informacja o realizacji zadań wykonywanych przez sołectwa.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian  Taran

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj E-mail
Napisał: Robert Myjak   
poniedziałek, 16 luty 2015
Zawiadamiam, że w dniu 20 luty 2015 roku /piątek/ o godz. 9.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Borowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2015-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
Przewodniczący Rady 

Marian Taran 
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 28 - 36 z 42
Adres nowej strony

www.borowa.pl

Imieniny
19 Lipca 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz,
Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław
Do końca roku zostało 166 dni.
Kalendarz
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Pogoda
Statystyka
Gościmy
Obserwuj bociany
 
Top! Top!