Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Napisał: Robert Myjak   
wtorek, 19 listopad 2013
Wniosek  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz niezbędne informacje przy rejestracji firmy  dostępne na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl.
Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców" CEIDG czy REGON, w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony komunikat Ministra Gospodarki.
 
Przydatne linki.
 
Ministerstwo Rozwoju - http://www.mg.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -  http://www.parp.gov.pl
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji - http://www.cip.gov.pl
Sieć Centrów Obsługi Inwestorów I Eksporterów - http://www.coie.gov.pl
Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych - http://www.paiz.gov.pl
Internetowy System Informacji Gospodarczej - https://insigos.mg.gov.pl
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów - http://polska.trade.gov.pl
Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - http://bazappp.gov.pl
Portal Promocji Eksportu - http://www.eksporter.gov.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - http://www.marr.com.pl
www.mikroporady.pl -  link zamieszczony na wniosek Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa