Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy
Napisał: Robert Myjak   
piątek, 25 sierpień 2017
Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku /czwartek/ o godz. 9.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Borowa, odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Gospodarka mieniem komunalnym – ocena stanu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
8. Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarka odpadami na terenie gminy.
9. Analiza finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum w Pławie do jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Borowej.
12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2017 rok.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Marian Taran