Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy
Napisał: Robert Myjak   
czwartek, 21 wrzesień 2017
Zawiadamiam, że w dniu 28 września  2017 roku /czwartek/ o godz. 9.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa, odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego oraz ocena placówek oświaty i wychowania przedszkolnego.
8. Ocena wdrożenia reformy oświatowej.
9. Analiza stanu sportu i rekreacji oraz działań na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Gminy Borowa.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
           
Przewodniczący Rady
Marian Taran